Kiến thức

Làm thế nào để tối ưu hóa nội dung của Thông báo đẩy web

các yếu tố cấu thành Push

Đề cập đến 5 yếu tố làm nên một thông báo đẩy và cách để sử dụng chúng hiệu quả.

Để hiểu rõ hơn các Thông báo đẩy Web bạn nên tìm hiểu từ những ví dụ thực tiễn tốt nhất, đầu tiên là cần hiểu các yếu tố khác nhau của một nội dung thông báo đẩy. Nội dung của bất kỳ Thông báo đẩy nào đa phần sẽ có các phần sau:

 • Tiêu đề thông báo
 • Nội dung mô tả
 • Icon trang web
 • Hình ảnh thông báo
 • Lời kêu gọi hành động
Yếu tố của một web push notification

1.    Tiêu đề thông báo đẩy web

Tiêu đề là điều đầu tiên khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy. Đọc tiêu đề của thông báo đẩy có thể làm nên thành bại cho thông báo của bạn. Tiêu đề phải đủ hấp dẫn để khiến người dùng đọc các thông báo và click vào nó.Viết như thế nào cho hiệu quả? Hãy chú ý những điểm sau

 • Giữ cho nó sắc nét và đơn giản

Số lượng ký tự cho tiêu đề luôn bị giới hạn, vì vậy hãy sử dụng các từ một cách khôn ngoan để tạo ra tác động. Tiêu đề cần nêu rõ những gì thông báo đề cập.

 • Khẩn cấp

Thông báo đẩy được tiêu thụ trong thời gian thực. Vì vậy, tiêu đề của bạn nên tạo ra sự khẩn cấp để kích thích họ hành động.

Pushdy nội dung khẩn cấp
 • Hấp dẫn

Đặt tiêu đề sao cho nó tạo ra sự tò mò trong tâm trí người dùng. Một người dùng tò mò sẽ chủ yếu nhấp vào thông báo để xem thông báo nói về cái gì.

Pushdy Nội dung hấp dẫn
 • Sử dụng biểu tượng cảm xúc

Sử dụng biểu tượng cảm xúc là một cách tuyệt vời để thể hiện biểu hiện cho người dùng của bạn. Thông báo đẩy với biểu tượng cảm xúc đã cho thấy tỷ lệ mở tăng 4,51% so với biểu tượng không có biểu tượng cảm xúc.

2.    Nội dung mô tả

Nội dung mô tả là không gian để truyền tải thông điệp. Giải thích ngắn gọn về giá trị đề xuất của thông báo. Mô tả này phải đồng bộ với tiêu đề.

 • Giữ nó đồng bộ với tiêu đề
 • Đề cập đến lợi ích hoặc giá trị đề xuất nếu người dùng nhấp vào thông báo
 • Đảm bảo rằng các văn bản không bị cắt ngắn ở cuối.

Các ví dụ thực tế tốt nhất đã chỉ ra luôn đặt logo của bạn trong khi gửi Thông báo đẩy. Logo trong thông báo tạo ra một thương hiệu của bạn trong tâm trí khách hàng. Thông báo gửi mà không có logo thường có ít cơ hội thành công hơn.

4.    Hình ảnh thông báo đẩy

Thông báo đẩy web cho phép bạn đưa hình ảnh lớn vào thông báo. Hình ảnh làm cho thông báo đẩy hấp dẫn hơn. Sử dụng đúng hình ảnh có thể dẫn đến tăng CTR lên tới 62%. Một nghiên cứu về tác động của việc sử dụng một hình ảnh lớn trong thông báo đẩy và đã thấy rằng kết quả có sự khác nhau tùy thuộc vào ngành.

Tác động của hình ảnh lớn trong thông báo đẩy web theo các ngành

Tác động của hình ảnh lớn trong thông báo đẩy web theo các ngành

5.    Lời kêu gọi hành động

Khi người dùng đã đọc thông báo, họ nên làm gì tiếp theo? Call To Action của bạn sẽ cho người dùng biết rõ phải làm gì tiếp theo. Thông báo được gửi mà không có Call To Action sẽ dẫn đến giảm CTR. Bạn cần hướng dẫn người dùng về những việc cần làm tiếp theo. Một số ví dụ về CTA rõ ràng là:

Dùng thử miễn phí

Nếu bạn đang cung cấp bản dùng thử miễn phí, thì bạn có thể sử dụng các ví dụ dưới đây có thể giúp bạn bắt đầu:

 • Thử miễn phí
 • Nhấn vào đây để nhận miễn phí
 • Bắt đầu bản dùng thử miễn phí của tôi
 • Nhận quà miễn phí
 • Gửi cho tôi món quà miễn phí
 • Nhận quyền truy cập miễn phí

Lợi ích CTA

Bạn cũng có thể tạo CTA dựa trên lợi ích. Kiểm tra một vài ví dụ sẽ cho bạn ý tưởng công bằng về cách tạo CTA theo định hướng lợi ích:

 • Tải sách điện tử
 • Nhận sách điện tử
 • Hiển thị phiếu giảm giá
 • Gửi mã cho tôi
 • Nhận giảm giá
Call to action