Sự tăng trưởng ấn tượng của ứng dụng 24H Money

Đã đăng Đã đăng trong Chưa được phân loại

24HMoney đã thu hút được trên 28% người dùng cũ quay lại ứng dụng sau khi sử dụng Mobile Push Notification. Theo ông Đặng Vương Anh, giám đốc sản phẩm và là người sáng lập của 24H Money, các phương pháp truyền tải thông tin về các sản phẩm của thị trường tài chính tới […]