Kiến thức cơ bản

Push notification hoạt động như thế nào?

Quy-trinh-hoat-dong-push-noti-Pushdy

Tìm hiểu quy trình vận hành để tạo ra một Push notification từ khi tạo push đến lúc nó được truyền tải đến người dùng

Push notification hiểu đơn giản là một thông báo đến từ các Cổng tương ứng, chẳng hạn như đối với Android, đó là FCM hoặc GCM hoặc dịch vụ Push từ đám mây được phát triển riêng, dành cho iOS, đó là APNs.

Nó về cơ bản Push notification hoạt động giống như SMS của bạn nhưng đến từ Ứng dụng của bạn thay vì số Di động.

Quy trình hoạt động của Push notification – thông báo đẩy như sau

Khi Ứng dụng được cài đặt và khởi chạy, ứng dụng này giao tiếp với các cổng tương ứng như FCM, GCM hoặc APN và yêu cầu mã thông báo.

Mã thông báo này được lưu ở máy chủ, tức là mã thông báo được gửi từ thiết bị đến máy chủ (xử lý nội dung gửi thông báo đẩy)

Lần tới khi nội dung thông báo đẩy sẵn sàng được gửi, máy chủ sẽ kết nối với cổng tương ứng với sự trợ giúp của trình xử lý tương ứng, chẳng hạn như

Đối với nhắn tin đám mây Firebase (FCM): Khóa máy chủ của nó được tạo từ tài khoản FCM

Đối với Google Cloud Messaging (GCM): Khóa API của nó được tạo từ tài khoản GCM

Đối với dịch vụ Thông báo đẩy của Apple (APN): Tệp .p12 được tạo từ Tài khoản APN

Nó đã gửi tất cả nội dung cùng với mã thông báo đến cổng tương ứng

Và sau đó, cổng đã gửi thông báo đẩy tới thiết bị tương ứng với sự trợ giúp của Token

Hy vọng điều này sẽ giúp bạn hiểu luồng công việc của thông báo đẩy.

Có rất nhiều loại trong thông báo đẩy như

  • Thông báo đẩy đa dạng nội dung
  • Thông báo đẩy tự động
  • Thông báo đẩy với bộ lọc
  • Thông báo đẩy với hành vi nhất định

Và bạn có thể tìm hiểu thêm tại hướng dẫn của Pushdy

Pushdy cung cấp tất cả các loại thông báo đẩy này cùng với nội dung thông báo đẩy được cá nhân hóa mà bạn có thể lên lịch cũng như tự động hóa.