Kiến thức

Cách gửi thông báo đẩy đến đúng đối tượng

Hiệu quả thông báo sẽ được tăng đáng kể khi phân khúc đối tượng đăng ký theo dõi. Một số gợi ý sẽ cho bạn định hướng để cá nhân hóa thông điệp đến người dùng cho hiệu quả tối đa.

Mỗi người dùng là những cá nhân khác nhau. Đừng gửi thông báo cho tất cả các đối tượng như nhau nếu bạn muốn một tỉ lệ chuyển đổi tốt. Luôn chọn một phân khúc có liên quan để gửi thông báo đẩy. Trong một nghiên cứu để hiểu tác động của phân khúc người theo dõi đối với CTR thông báo đẩy, kết quả đã chỉ ra rằng Thông báo đẩy được gửi cho người dùng được phân khúc rõ ràng có thể tăng CTR lên tới 218% đối với ngành truyền thông, tin tức.

Ảnh hưởng của thông báo đẩy khi phân khúc đối tượng lên CTR

Bạn có thể phân khúc người dùng dựa trên các yếu tố sau:

  • Tuổi tác
  • Giới tính
  • Vị trí địa lý
  • Thiết bị
  • Hành vi

Luôn giữ cho phân khúc của bạn rõ ràng. Nếu phân đoạn sai, hiệu quả Thông báo đẩy của bạn sẽ giảm. Với Pushdy, bạn có thể phân đoạn người dùng thông báo đẩy theo nhiều cách khác nhau. Phân khúc quan trọng nhất là phân khúc động, nơi bạn có thể phân khúc người dùng dựa trên hành động của họ trên trang web của bạn – đây là hình thức phân khúc theo hành vi.

Khía cạnh quan trọng tiếp theo là cá nhân hóa nội dung trong thông báo đẩy. Bây giờ bạn đã phân khúc người dùng, hãy tạo nội dung được cá nhân hóa trong khi gửi thông báo cho họ. Cá nhân hóa không có nghĩa là “Chào, Mai”, nhưng nó sẽ vượt xa hơn thế. Bạn nên hiểu hành vi của khách hàng để hiểu tính cách hay mối quan tâm của họ và sau đó cá nhân hóa thông điệp cho phù hợp. Bạn có thể tham khảo một số định hướng tạo thông báo cá nhân hóa dưới đây.

1.    Người dùng mà giỏ hàng của họ bị bỏ rơi

Tạo một phân khúc riêng cho người dùng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ và chưa mua. Gửi thông báo được cá nhân hóa với tên khách hàng và hình ảnh sản phẩm có liên kết đến Trang thanh toán.

kích thích người dùng thanh toán giỏ hàng bỏ rơi

2.    Hành vi mua hàng

Phân tích hành vi mua hàng của người dùng. Ví dụ: nếu bạn có trang web thương mại điện tử, bạn có thể tạo phân khúc dựa trên danh mục của mình. Vì vậy, bạn biết người dùng nào mua từ danh mục nào nhiều nhất. Tạo thông báo cá nhân dựa trên giao dịch mua cuối cùng của họ. Bạn có thể bán chéo hoặc bán hàng dựa trên hành vi mua của người dùng.

3.    Lịch sử duyệt web

Bạn có thể có người dùng chưa phải là khách hàng. Bạn có thể tạo một phân khúc riêng của những người dùng như vậy và xem tất cả danh mục sản phẩm họ duyệt. Sau đó, bạn có thể tạo thông báo được cá nhân hóa với các ưu đãi liên quan đến các danh mục đó.

4.    Cá nhân hóa giao dịch

Thông báo này là được gửi trong thời gian thực cho hành động ngay lập tức. Ví dụ: nếu bạn đang kinh doanh thương mại điện tử và khách hàng thực hiện mua hàng tại trang web của bạn. Bạn nên gửi thông báo ngay lập tức với chi tiết đơn hàng và liên kết đến trang theo dõi đơn hàng. Điều này sẽ giúp khách hàng có niềm tin vào trang web của bạn. Ngoài ra khi đơn hàng đã xuất kho để giao hàng, bạn cũng nên gửi thông báo tương tự.