Chưa được phân loại

Những điều lưu ý khi xây dựng trang đích cho thông báo của bạn

Mỗi một thông báo đẩy được gửi đi đều nhằm dẫn người dùng đến một trang đích cụ thể trên trang web của bạn, vậy làm sao bạn sử dụng trang đích một cách hiệu quả để không phí hoài công sức đã bỏ ra để thu hút người dùng.

Khi người dùng nhấp vào lời kêu gọi hành động của bạn, trang đích của họ là rất quan trọng. Trang đích phải phù hợp với thông báo bạn đã gửi. Vì thông báo đẩy không được lưu trữ ở bất cứ đâu, điều quan trọng là hiển thị thông tin cần thiết trên trang đích. Thông báo đẩy không phải là e-mail nơi người dùng có thể kiểm tra lại để xem chi tiết. Ví dụ: thông báo cho biết – Giảm giá 20% – Mã sử ​​dụng – ABC. Khi người dùng nhấp vào thông báo, anh ta sẽ truy cập trang mà quên Mã. Điều này tạo ra một tác động tiêu cực đến thương hiệu của bạn. Vì vậy điều cần lưu ý là

  • Trang đích phải được đồng bộ hóa với thông báo đẩy
  • Tất cả các thông tin cần được đề cập rõ ràng trên trang đích

Bên cạnh đó, người dùng không phải luôn luôn trực tuyến và vì vậy không nhận được bất kỳ thông báo nào. Nhưng điều gì xảy ra khi một người dùng lại xuất hiện online? Họ sẽ bị bắn phá với tất cả các thông báo. Nó chắc chắn sẽ tạo ra một tác động tiêu cực đến thương hiệu của bạn. Anh ta có thể hủy đăng ký thông báo của bạn.

Tuy nhiên, bạn có thể tránh điều này một cách dễ dàng. Trong khi xuất bản bất kỳ Thông báo đẩy nào, bạn sẽ có ba cách để kiểm soát nó:

  • Tiếp tục mở trong 15 giây

Nó sẽ giữ Thông báo hiển thị trong 15 giây. Điều này là tốt cho bất kỳ thông báo thông tin nào. Ví dụ: khi khách hàng thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào, bạn có thể gửi “Thông báo xác nhận” ngay lập tức.

  • Giữ thông báo mở cho đến khi tương tác

Điều này sẽ giữ thông báo mở cho đến khi khách hàng nhấp vào nó hoặc đóng nó.

  • Thời gian hết hạn

Bạn có thể đề cập đến ngày hết hạn của thông báo của bạn. Vì vậy, nếu khách hàng không xem thông báo trong thời hạn sử dụng, thông báo sẽ hết hạn và sẽ không xuất hiện trong trình duyệt.


Một số vấn đề trong cuộc sống thực mà bạn có thể gặp phải nếu bạn gửi thông báo đẩy mà không có ngày hết hạn:

Thông báo oanh tạc

thông báo oanh tạc

Nếu không hết hạn, tất cả thông báo của bạn sẽ tồn tại cho đến khi khách hàng tương tác. Bất cứ khi nào khách hàng mở trình duyệt của mình, anh ta sẽ được hiển thị tất cả các thông báo mà bạn đã gửi ngay lập tức.

Sự kiện giảm giá đã hết hạn

Các sự kiện bán hàng thường diễn ra trong một thời gian nhất định. Hãy nghĩ xem bạn đang tổ chức một sự kiện bán hàng trong 2 ngày để bán hàng năm mới. Bạn đã gửi Thông báo đẩy cho sự kiện này. Nếu khách hàng của bạn chỉ trực tuyến sau thời gian sự kiện, anh ta vẫn sẽ nhận được thông báo cho một sự kiện đã hết hạn. Điều này một lần nữa sẽ tạo ra một hình ảnh tiêu cực về thương hiệu của bạn.

Phiếu giảm giá giới hạn thời gian

Để tăng doanh số, nhiều lần chúng ta chia sẻ Mã Coupon hợp lệ trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: bạn gửi thông báo đẩy với Mã phiếu giảm giá và khách hàng nhận được thông báo sau thời gian hiệu lực. Anh ta sẽ cố gắng sử dụng mã. Tuy nhiên, tính hợp lệ của phiếu giảm giá đã kết thúc và anh ta sẽ lại cảm thấy bị lừa bởi thương hiệu của bạn.

Pushdy Phiếu giảm giá

Vì vậy hãy nhớ mỗi khi gửi Thông báo đẩy Web, bạn cần

  • Luôn luôn đặt ngày hết hạn vào thông báo của bạn
  • Không bao giờ gửi bất kỳ thông báo nào mà không có thời gian hết hạn