Chia sẻ

Tổng hợp một số khóa học lập trình miễn phí [Thời gian giới hạn!]

Khóa học Lập trình giảm giá giới hạn

Đa phần mã giảm giá còn từ vài giờ đến vài ngày nên mọi người chọn lựa và thêm nhanh tay.

 1. Comprehensive Python3 Bootcamp 2020: From A to Expert  – Xem tại đây
 2. Learn HTML5: Beginner to Expert for Web Development 2020 – Xem tại đây
 3. Automated Multiple Face Recognition AI using Python – Xem tại đây
 4. Learn programming using C# language – Xem tại đây
 5. Learn Hadoop and BigData Technologies – Xem tại đây
 6. Ultimate Web Development Bundle: Django, Ruby on Rails, Node – Xem tại đây
 7. Android App Development Course – Xem tại đây
 8. Web Hacking for Beginners – Xem tại đây
 9. The Complete Python 3 Course: Beginner to Advanced! – Xem tại đây
 10. Learn Kotlin By Making Android App – Xem tại đây
 11. Complete Machine Learning Course: Zero to Hero – Xem tại đây
 12. Complete Python Course – Learn From Scratch – Xem tại đây
 13. Artificial Intelligence with Python for Beginners – Xem tại đây
 14. Learn Data Science Basics – Xem tại đây
 15. Learning Python Made Easy – Xem tại đây
 16. Artificial Intelligence Content Creation Tools 2019 – Xem tại đây
 17. JavaScript DOM Game – Deal making game using JavaScript only – Xem tại đây
 18. Programming For Absolute Beginners – Xem tại đây
 19. R programming guide for beginners – Xem tại đây
 20. Applied Machine Learning For Healthcare – Xem tại đây
 21. Advance JavaScript for Coders: Learn OOP in JavaScript –  Xem tại đây
 22. Pass the Laravel Certification – Part 1 – Xem tại đây
 23. PHP & MySQL – Certification Course for Beginners – Xem tại đây
 24. JavaScript & jQuery – Khóa học cấp chứng chỉ cho người mới bắt đầu – Xem tại đây
 25. Learn Modern C++ Fundamentals! – Xem tại đây
 26. Complete Python 3 for Beginners – Xem tại đây
 27. JavaScript Basics for Everyone Part 1 – Xem tại đây
 28. JavaScript Basics for Everyone Part 2 – Xem tại đây

Hi vọng mọi người sẽ chọn được khóa học phù hợp cho mình.