Chưa được phân loại

Các yếu tố cần quan tâm với web push notification

Pushdy

4 yếu tố bạn cần quan tâm khi thực hiện một web push notification và cách xác định thời gian đẩy thông báo hiệu quả.

Web push notification hay thông báo đẩy web là một cách tuyệt vời để giữ liên lạc với người dùng và người đăng ký của bạn một cách kịp thời. Tuy nhiên, mọi người có thể trở nên bực tức với rất nhiều thông báo đẩy được gửi đến họ. Câu hỏi logic xuất hiện trong đầu chúng ta là: Làm thế nào để tạo thông báo đẩy có hiệu quả? Các ví dụ thực tiễn tốt nhất cho Web push notification là gì?

Sau khi làm việc với nhiều trang web và các công ty lớn và Pushdy đã tìm ra một số điểm để tối ưu hiệu quả của thông báo đẩy. Nó được chia làm có hai phần:

 • Tối ưu hóa tỷ lệ chọn tham gia thông báo đẩy

Tăng tỷ lệ đăng ký: Đăng ký Push notification là bước đầu tiên chúng ta cần tối ưu hóa để tăng số người đăng ký thông báo đẩy. Bạn có thể đọc bài viết chi tiết của chúng tôi về cách làm điều đó tại đây 

Giảm hủy đăng ký: Hơn nữa, bạn muốn giảm tỷ lệ hủy đăng ký của mình và bạn kiểm tra các mẹo chi tiết của chúng tôi ở đây.

 • Tạo thông báo đẩy được tối ưu hóa

Khi có người đăng ký, thông báo đẩy web sẽ có thể được gửi đến người theo dõi. Một thông báo đẩy có hiệu quả sẽ tăng sự tương tác với người dùng.

Có yếu tố cần quan tâm khi nói đến việc tạo web push notification:

 • Thời gian – Khi nào cần gửi thông báo
 • Nội dung – Tiêu đề thông báo đẩy web, nội dung mô tả, kêu gọi hành động
 • Đối tượng – Ai được gửi thông báo đẩy
 • Sự liên quan & Thiết lập – trang đích và thời điểm nào thích hợp để bắt đầu hành động

Điểm hành động quan trọng tiếp theo trong việc tạo Push notification tốt nhất là hiểu “Các loại chiến dịch thông báo đẩy khác nhau” và cách tốt nhất để hiện thực hóa chúng là gì?

Bạn cần cải thiện từng phần trên để có được thành công trong thông báo đẩy web đồng thời luôn luôn phân tích thông báo của bạn và ứng biến.


Danh sách kiểm tra trước khi gửi thông báo đẩy web

Trước khi bạn bắt đầu gửi thông báo đẩy cho người theo dõi của mình, hãy kiểm tra theo danh dưới đây. Điều này sẽ đảm bảo rằng thông báo của bạn có tất cả các chi tiết cần thiết:

 • Tiêu đề: Rõ ràng, ấn tượng.
 • Tin nhắn: Đảm bảo nó đồng bộ với tiêu đề.
 • Lời kêu gọi hành động: Tạo động lực tức thì.
 • Trang đích: Kiểm tra xem trang đích có đúng không. Ngoài ra, chắc rằng trang đích có tất cả các chi tiết cần thiết được đề cập trong thông báo của bạn.
 • Logo: Kiểm tra nếu bạn bao gồm logo.
 • Hình ảnh lớn: Kiểm tra hình ảnh lớn. Nếu bạn đang bao gồm một hình ảnh lớn trong thông báo đẩy của mình, hãy đảm bảo nó đồng bộ với thông báo của bạn.
 • Ngày hết hạn: Kiểm tra xem bạn đã đặt ngày hết hạn vào thông báo của mình chưa.